Spalio 10 d. Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centre vyko APSKRITOJO STALO DISKUSIJA „Mokinių sveikatos priežiūra: dabartis ir perspektyva“, kurią organizavo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Į renginį buvo kviečiami visuomenės sveikatos specialistai, Vilkaviškio rajono savivaldybės gydytoja, Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo skyriaus bei socialinės paramos skyrių atstovai, ugdymo įstaigų vadovai bei pavaduotojai.

Konferencijoje dalyvavo bei pranešimą “Mokinių sveikatos priežiūros raida ir ateities darbai” skaitė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos priežiūros departamento Rizikos sveikatai valdymo skyriaus patarėja dr. Rita Sketerskienė.  Po dr. R. Sketerskienės pranešimo vyko “apvaliojo stalo” diskusija. Konferencijos dalyviai galėjo užduoti jiems aktualius klausimus, buvo kalbėta apie visuomenės sveikatos specialisto darbą bei svarbą ugdymo įstaigai, apie elektroninius vaiko sveikatos pažymėjimus (forma Nr. 027-1/a), apie pasikeitusį “Vaikų maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašą” ir daugelį kitų rūpimų klausimų.

Savo pranešimą “Metodinė pagalba mokykloje dirbančiam visuomenės sveikatos specialistui” taip pat pristatė Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Vaikų sveikatos skyriaus vedėjos pavaduotoja Diana Aleksejevaitė.

Ugdymo įstaigas ir jas atstovaujančius vadovus bei pavaduotojus aktyviai dalyvauti sveikatinimo programose ir konkursuose ragino Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Vaikų sveikatos skyriaus vedėja Daiva Žeromskienė.

Informacija apie Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurą pasidalino Biuro direktorė Laura Sadauskienė, pristatydama pranešimą “Mokinių sveikatos priežiūra Vilkaviškio rajono savivaldybėje”. Atstovė iš Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos bei viešnios iš Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro negailėjo pagyrų ir gerų žodžių Biuro vykdomai veiklai.

Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistės, vykdančios sveikatos priežiūrą mokyklose (Irma Simokaitienė, Loreta Vilimaitienė, Rasa Stumbrienė), taipogi pristatė savo pranešimus-gerąją praktiką atstovaujamose ugdymo įstaigose.

Daug nuveikta… daugybė gražių renginių, akcijų, konkursų… Rūpinkimės vieni kitais, būkime žvalūs, stiprūs ir, žinoma, sveiki!

Dėkojame, kas prisidėjo prie renginio organizavimo, o svečiams – už aktyvų ir malonų bendravimą.

Iki kitų susitikimų!

Akimirkas ir prisiminimus iš renginio rasite paspaudę šią nuorodą: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1891176784263194&id=700911223289762&__tn__=-UC-R

Parengė:

Visuomenės sveikatos specialistė Edita Jankienė