ATVIRUKO – LAIŠKO  „MANO PATARIMAI DRAUGUI – KODĖL VERTA GYVENTI“ KONKURSO NUOSTATAI

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 2. Atviruko – laiško „Mano patarimai draugui – kodėl verta gyventi“ (toliau – Akcija) nuostatai reglamentuoja akcijos tikslą, organizatorius, tikslinę grupę, dalyvavimo sąlygas, vertinimą, apdovanojimą, baigiamąsias nuostatas.
 3. Su konkurso nuostatais organizatoriai supažindina Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigas ir skelbia juos interneto svetainėje.
 4. TIKSLAS
 5. Konkurso tikslas – stiprinti psichinę vaikų ir jaunimo sveikatą. Kviesti kurti atvirukus – laiškus draugui, ir priminti, kodėl verta gyventi.
 6. ORGANIZATORIAI
 7. Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.
 8. TIKSLINĖ GRUPĖ
 9. Konkurse gali dalyvauti Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų 5 – 12 klasių mokiniai.
 10. DALYVAVIMO SĄLYGOS
 11. Atvirukai – laiškai gali būti atlikti įvairia technika: akvarele, guašu, tušu, kreidelėmis, pieštukais ir kt., išskyrus kompiuterinę grafiką.
 12. Antroje atviruko – laiško pusėje spausdintomis raidėmis nurodoma: mokinio vardas, pavardė, klasė, mokykla.
 13. Atvirukus – laiškus pristatyti iki 2018 m. spalio 26 d. adresu: S. Nėries g. 40, Vilkaviškis, 20 kab.

VII. VERTINIMAS

 1. Atvirukus – laiškus vertina Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro sudaryta komisija.
 2. Darbai bus nevertinami, jei neatitiks nuostatų reikalavimų arba bus pateikti po termino pabaigos.

VIII. APDOVANOJIMAI

 1. Originaliausi ir kūrybiškiausi darbai bus apdovanoti Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro įsteigtais prizais.
 2. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 3. Darbai konkurso dalyviams negrąžinami.
 4. Konkurso dalyvių patirtų išlaidų organizatoriai neapmoka.
 5. Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis: S. Nėries g. 40, 70170 Vilkaviškis, 20 kab., Tel. 8 (342) 31 058, El. paštas: dbalciuniene.vsb@gmail.com