Archyvas: Naujienos

Apskritojo stalo diskusija

Spalio 10 d. Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centre vyko APSKRITOJO STALO DISKUSIJA „Mokinių sveikatos priežiūra: dabartis ir perspektyva“, kurią organizavo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Į renginį buvo kviečiami visuomenės sveikatos specialistai, Vilkaviškio rajono savivaldybės gydytoja, Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo skyriaus bei socialinės paramos skyrių atstovai, ugdymo įstaigų vadovai bei pavaduotojai.

Konferencijoje dalyvavo bei pranešimą “Mokinių sveikatos priežiūros raida ir ateities darbai” skaitė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos priežiūros departamento Rizikos sveikatai valdymo skyriaus patarėja dr. Rita Sketerskienė.  Po dr. R. Sketerskienės pranešimo vyko “apvaliojo stalo” diskusija. Konferencijos dalyviai galėjo užduoti jiems aktualius klausimus, buvo kalbėta apie visuomenės sveikatos specialisto darbą bei svarbą ugdymo įstaigai, apie elektroninius vaiko sveikatos pažymėjimus (forma Nr. 027-1/a), apie pasikeitusį “Vaikų maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašą” ir daugelį kitų rūpimų klausimų.

Kviečiame pagerbti donorus

KONKURSAS!!! Kviečiami 5-12 klasių mokiniai kurti atvirukus-laiškus savo draugui.

 

ATVIRUKO – LAIŠKO  „MANO PATARIMAI DRAUGUI – KODĖL VERTA GYVENTI“ KONKURSO NUOSTATAI

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  2. Atviruko – laiško „Mano patarimai draugui – kodėl verta gyventi“ (toliau – Akcija) nuostatai reglamentuoja akcijos tikslą, organizatorius, tikslinę grupę, dalyvavimo sąlygas, vertinimą, apdovanojimą, baigiamąsias nuostatas.
  3. Su konkurso nuostatais organizatoriai supažindina Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigas ir skelbia juos interneto svetainėje.
  4. TIKSLAS

Kviečiame į praktinį užsiėmimą. Registracija – būtina!

Paskaita “Laiko trukmė ir balansas”

Kam aktualu – kviečiame dalyvauti susitikime

Dėmesio – tai svarbu!!!

Kviečiame dalyvauti

Kviečiame į nemokamą praktinį užsiėmimą

Kviečiame dalyvauti