Žydrūnė Čekanavičienė
El. p. zcekanaviciene.vsb@gmail.com

Marijampolės profesinio rengimo centras Vilkaviškio skyrius

Vilkaviškio “Aušros” gimnazija

Vilkaviškio r. Keturvalakių mokykla – daugiafunkcis centras

Vilkaviškio r. Keturvalakių mokykla – daugiafunkcis centras/ Ikimokyklinio ugdymo grupė

Loreta Vilimaitienė
El. p. lvilimaitiene.vsb@gmail.com

Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla

Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos Bartininkų skyrius

Vilkaviškio r. Bartninkų Jono Basanavičiaus mokykla – daugiafunkcis centras – Pašeimenių sk.

Vilkaviškio r. Bartninkų Jono Basanavičiaus mokykla – daugiafunkcis centras / Ikimokyklinio ugdymo grupės

Vilkaviškio r. Bartininkų Jono Basanavičiaus mokykla – daugiafunkcis centras/ Priešmokyklinio ugdymo grupė

Vilkaviškio r. Giedrių jaunimo ir suaugusiųjų mokykla

Jolanta Legavičienė
El. p. jlegaviciene.vsb@gmail.com

Vilkaviškio r. Alvito Paežerių skyrius/ Ikimokyklinio ugdymo grupės

Vilkaviškio r. Alvito Paežerių skyrius

Vilkaviškio „Ąžuolo” progimnazija

Vilkaviškio vaikų lopšelis – darželis “Buratinas”

Rasa Stumbrienė
El. p. rstumbriene.vsb@gmail.com

Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazija

Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija

Vilkaviškio r. Kybartų vaikų lopšelis – darželis „Kregždutė“

Vilkaviškio rajono Vištyčio Petro Kriaučiūno mokykla – daugiafunkcis centras

Vilkaviškio rajono Vištyčio Petro Kriaučiūno mokykla – daugiafunkcis centras/ Ikimokyklinė grupė

Irma Simokaitienė
El. p. isimokaitiene.vsb@gmail.com

Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazija / Ikimokyklinio ugdymo grupės

Vilkaviškio r. Pilviškių “Santakos” gimnazija

Vilkaviškio rajono Paežerių pagrindinė mokykla/ Priešmokyklinio ugdymo grupė

Vilkaviškio rajono Paežerių pagrindinė mokykla

Reda Tamošaitienė
El. p.

Vilkaviškio r. Alvito pagrindinė mokykla

Vilkaviškio r. Alvito lopšelis – darželis “Diemedėlis”

Vilkaviškio r. Kybartų mokykla – darželis “Ąžuoliukas”

Vilkaviškio r. Kybartų mokykla – darželis “Ąžuoliukas”/ Gudkaimio skyrius

Vilkaviškio r. Kybartų mokykla – darželis “Ąžuoliukas”/ Gudkaimio skyrius/ Ikimokyklinio ugdymo grupė

Vilkaviškio r. “Rasos” specialioji mokykla

Vilkaviškio vaikų lopšelis – darželis “Pasaka”

Vilkaviškio rajono Gižų Kazimiero Baršausko mokykla – daugiafunkcis centras

Vilkaviškio rajono Gižų Kazimiero Baršausko mokykla – daugiafunkcis centras/ Ikimokyklinio ugdymo grupė

Nijolė Balandienė
El. p. nbalandiene.vsb@gmail.com

Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazija / Ikimokyklinio ugdymo grupės

Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazija

Janė Kavaliauskienė
El. p. jkavaliauskiene.vsb@gmail.com

Vilkaviškio rajono Sūdavos pagrindinė mokykla

Vilkaviškio rajono Sūdavos pagrindinė mokykla – Alksnėnų skyrius

Vilkaviškio r. Pilviškių “Santakos” gimnazijos Sūdavos skyrius

Daiva Rinkevičienė
El. p. drinkevicienevsb@gmail.com

Vilkaviškio vaikų lopšelis – darželis “Eglutė”

Aušra Matulevičienė
El. p. matuleviciene.ausra@gmail.com

Vilkaviškio pradinė mokykla

Vilkaviškio r. Žaliosios Vinco Žemaičio pagrindinė mokykla – Klausučių skyrius

Vilkaviškio r. Žaliosios Vinco Žemaičio pagrindinė mokykla – Klausučių skyrius/ Ikimokyklinio ugdymo grupė

Vilkaviškio r. Žaliosios Vinco Žemaičio pagrindinė mokykla – Daržininkų skyrius

Vilkaviškio r. Žaliosios Vinco Žemaičio pagrindinė mokykla

Vilkaviškio rajono Virbalio pagrindinė mokykla

Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija – Virbalio skyrius

Vilkaviškio r. Virbalio lopšelis – darželis “Kūlverstukas”

Vilkaviškio rajono Virbalio pagrindinė mokykla – Šiaudiniškių skyrius/ Ikimokyklinio ugdymo grupė

Vilkaviškio rajono Virbalio pagrindinė mokykla – Šiaudiniškių skyrius

Vilkaviškio rajono Pajevonio pagrindinė mokykla

Vilkaviškio rajono Pajevonio pagrindinė mokykla/ Ikimokyklinio ugdymo grupė